Převod vlastnictví pozemku z Olomouckého kraje na Nový Malín

12.11.2014 22:18

    Součástí majetkových převodů byl i bezplatný převod části pozemku p.č. 4100/1 o výměře cca 300 m2 od Olomouckého kraje do vlastnictví obce Nový Malín. Pozemek, který je předmětem zájmu, je zakreslen na přiloženém obrázku.
    Na dotaz co s pozemkem Obecní úřad zamýšlí, bylo sděleno, že tam je cesta. Na doplňující dotaz, co s částí pozemku, na kterém je travní porost, nebylo odpovězeno. Nejisté přitakání na otázku, zda tam zůstane travní porost, nelze brát jako uspokojivou odpověď politika. Sousedé tohoto pozemku by se měli začít zajímat.
Jiří Schubert

Zpět