Proč je krásného místa k vycházkám pro retenční nádrž škoda?

16.04.2017 00:00

Je přirozené, že lidé touží po krásném přírodním prostředí a vyhledávají k bydlení takové lokality. Obec Nový Malín je uložena právě v půvabném přírodním prostoru v těsném sousedství CHKO Jeseníky.

Lokalitu nad tratí, v níž se aktuálně uvažuje o stavbě rozsáhlé retenční nádrže, mám moc ráda a velice si ji cením. V roce 2016 jsme v tomto zalesněném údolí drobného potůčku strávili několik hodin, našli jsme stará trempská tábořiště a nakonec odtamtud vynesli asi tři pytle odpadků (plechovky a plasty), které se tam nashromáždily za roky návštěv. Odnesli jsme pytle od tratě až k obecnímu úřadu, kde jsou dostupné všechny kontejnery na recyklovaný odpad. Údolíčko je příjemné pro večery s kytarou i pro procházky. Člověk je zde jakoby ukryt pod stromy a přece není vzdálen od obce.

Lokalita patří skutečně ještě k přirozené, tedy neporušené krásné scenérii, jíž procházet je vzrušující a zajímavou záležitostí. Zejména pro děti, pohyb v meandrovitě tvořené roklince, plné houštin a rozmanitých rostlin, s rozeklanými a zprohýbanými kmeny stromů klenoucími se nad drobným potůčkem, kde se odráží sluneční světlo a poletují barevné vážky, kde je možné všimnout si mnoha zajímavostí, to vše může být přímo magické a podporovat dětskou obrazotvornost.

Jinými slovy, proč nyní ztratit jednu z ojedinělých, krásných lokalit výstavbou, o jejíž potřebě a skutečné funkci zatím stále panují pochybnosti? (Viz polemiky v diskuzích na webu zazdravouobec.webnode.cz/). Místo abychom se těšili z neobvyklosti a krásy místa, které máme prakticky „za dveřmi“, místo, jež by nám mohli jinde závidět, místo velmi pěkných procházek rodin s dětmi,… a my si je necháme přeměnit na industriální stavbu?  Vnitřní touha po kráse, která je vlastní každému člověku, se nenaplní jen pohledy na stavby a technické útvary.

Dovolíme-li to, připravujeme se o nádherný, hodnotný kus přírody. Je třeba se k ní chovat s úctou a pokorou, protože vznikala mnoho set let a příroda ví proč. My lidé dnes snadno zapomínáme, jak jsme závislí na přírodě. Retenční schopnost krajiny byla přirozeně funkční do okamžiku, než člověk, místo citlivé práce s krajinou, do ní začal průmyslově zasahovat (odlesňování, zástavba, vybetonování ploch). Ale její síla a krása je jednou z přidaných hodnot naší vesnice. Pojďme ji zachovat, přináší nám i ekonomické výhody.

MUDr. Zuzana Čajková

Zpět