Proč jsem spáchal zločin

21.09.2015 00:00

    Vážení spoluobčané N. Malína. Jak všichni dobře víte, nebo minimálně tušíte, situace u nás není vůbec ideální. Dějí se tu čím dál častěji různé podivuhodné hry, překračují se pravomoce, porušují zákony, propouští se z práce slušní lidé a další a další podivné věci. Mohl jsem také napsat prasárny, čuňárny, či jiné nekalosti. Slušný občan Malína se v této situaci již není schopen orientovat, a tak říkajíc, zabloudí mezi řádky.

    Ale k úvodu. Nebudu dále rozebírat situaci u nás na vsi a vrátím se k zločinu. Vždy, když někdo udělá nějakou věc poprvé, tak se vždy najdou lidé, kteří ho poplácají po ramenou, ale i lidé, kteří vás okamžitě poplivou, pomluví, či jinak napadnou a znemožní. To se pravděpodobně stane i mně.

    Co jsem tedy provedl tak hrozného? Dovolil jsem si zřejmě jako první člověk v N. Malíně zavolat Policii ČR na našeho pana starostu a na jeho PNM. Věc se stala v pátek 18. 9. 2015 v dopoledních hodinách. Zajisté vás bude zajímat, co se vlastně v naší vesničce událo.

    Došlo pravděpodobně ke krádeži. Ano, opravdu si myslím, že p. Minář v čele PNM prováděli za bílého dne krádež v obci. Většina z vás si jistě pomyslí: „No a co, děje se to často, téměř pořád. Jednou drancují obecní rozpočet, jindy se hojí na investorech, tak co?“ Tentokrát opravdu nešlo o nějaké zásadní věci, pouze o zemědělskou ornou půdu, která se nacházela v naší obci, a ještě k tomu v CHKO Jeseníky. Jak jistě všichni víte, je náš pan starosta stavební magnát a megaloman. Permanentně u nás něco buduje, to by bylo požehnáním, kdyby při své činnosti nešel tak říkajíc přes mrtvoly, proti zákonům, proti Radě obce, Zastupitelstvu, vlastně někdy proti všem. Za léta jeho socialistického budování se s ním musel střetnout skoro každý občan Malína. Poslední dobou, ale čím dál častěji, dochází k tomu, že si p. Minář myslí, že může opravdu vše. A ono mu to hodně často prochází. Dobře mu kryje záda obecní právník, který často nestíhá napravovat vše, co p. Minář minimálně zamotal.

    V územním plánu obce je malá lokalita Pod hájovnou. Je na konci Malína směrem na Mladoňov po levé straně. Při schvalování ÚP obce si p. Minář vynutil na zastupitelstvu tuto lokalitu jako stavební. Tedy lze na ní stavět. Tehdy ovšem přišel jeho slib, že se zde stavět v blízké době nebude, počká se, až se prodají ostatní již zasíťované pozemky v obci. ZO. Dokonce ani RO nikdy nevyslovila souhlas se stavbou na těchto pozemcích.

    Jako obvykle došlo k tomu, že si p. starosta po dohodě s majitelkou pozemku domluvil zasíťování jako soukromou akci PNM. Řeklo by se tak ať, nikdo s tím nic neudělá. Ale to vše mu bylo ještě málo. Na lokalitu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí, tedy okamžitě budujeme. Ale v tomto územním rozhodnutí se našel malý háček, na který se p. Minář chytil. Vzhledem k CHKO Jeseníky a všem dotčeným institucím bylo nařízeno, že z nově budované příjezdové cesty bude odtěžena ornice na hloubku 26 cm, tedy asi 330 metrů krychlových, tato půda má být v rámci zachování půdního fondu odvezena na pole ZD Medlov a tam dle zákona rozprostřena a zachována. Zbytek musí zůstat na původní parcele, a má sloužit k budoucí sanaci po výstavbě.

    A právě při zahájení budování došlo k již zmíněné KRÁDEŽI. Dopoledne 18. 9. jsem narazil na zelenou T 148 a modrého Mana, kterak obtěžkáni pěknou ornicí, odjíždějí ze stavby. Povídám si, to jsou pašáci, výjimečně dodržují co jim bylo uloženo. Ale pozor, zatáčí za OÚ a zeminu sypou na soukromý pozemek u RD, kde PNM provádí pro soukromého investora terénní úpravu a dláždění. Nevěřícně koukám jak vrána v srpnu. Veze se další a další auto. V ceně asi 3000 Kč za jednu fůru, částka nemalá, kterou investor jistě PNM zaplatí. To, že ornice měla skončit někde jinde, nikoho netrápí. A v tu chvíli jsem provedl zločin i já. Zavolal jsem na linku 158, věc dle skutečnosti nahlásil policii ČR a nechal ji konat. Věci se daly velmi rychle do pohybu. Do 15 minut dojela policie, vše nafotila, zdokumentovala a sepsala. Dokázala dokonce vyslechnout i řidiče nákladních aut a bagristy. Všichni do jednoho tvrdili stejnou věc. Jednáme na příkaz p. starosty Mináře. Ten se celou dobu pohyboval v Malíně. Osobně jsem ho několikrát potkal. Ale v momentě, kdy ho chtěli policisté vyzpovídat, tak se po něm slehla zem.

    A tak si říkám a ptám se sám sebe, zda jsem vlastně udělal dobře, či nikoliv. Opravdu nevím, ale za jednou věcí si stojím. Nejde, aby některým lidem a firmám jako je PNM neustále vše procházelo a nikdy nedošlo k vyvození nějakých důsledků z takové nezákonné činnosti. A tak se utěšuji, že žádný strom nemůže růst do nebe, že jednou přijde řada i na takové lidi co kážou vodu a sami pijí víno. Ono se vlastně zas tak moc nestalo. Pan Mgr. Štencl jistě zase vymyslí nějakou právní kličku, nebo právní fígl a vše jim zase projde. Situace se uklidní, vášně opadnou a zůstanu jen já. Já CO JSEM SPÁCHAL ZLOČIN. Dovolil jsem si na ně zavolat policii, aby vyřešila to, co ne každému musí být hned jasné. Tak tedy plivejte na mě, či mě chvalte, nebo jen zavrťte hlavou. Nemohl jsem si pomoci, kradlo se za bílého dne a někdo ponese zodpovědnost. Jen doufám, že to zase nebudu jen já sám.

Langer M., zastupitel

Zpět