Revitalizační opatření v k.ú. Nový Malín

24.10.2017 00:00

    Zdravím všechny zájemce o reálie Nového Malína. V tomto článku naleznete mimo jiné odkazy na dokument starý 21 a půl roku (vypracován v dubnu 1996). Dokument obsahuje návrhy pana Václava Brtny (otec Filipa, který přispívá do naší diskuze) jak změnit krajinu, aby se narovnaly nějaké ze škod způsobených v době socialismu a aby v Malíně bylo minimalizováno riziko povodní. Dokument je dobré znát, protože podle něj již bylo mnoho věcí uděláno a ještě má být uděláno.

    V současné době ZO prosazuje realizaci retenční nádrže (RN) č. 4 a RN3. Jak známo, na 11. VZZO bylo odhlasováno uzavření smlouvy Obce s Lesy ČR, kde se Obci uděluje právo postavit RN4. Na 12. a 13. VZZO se pak řešil odkup pozemků pro RN4. Na 14. VZZO se řešila koupě pozemku pro RN3.

    Nepovažuji za správné, že se řídíme dokumentem starým přes 20 let v době, která má na životní prostředí daleko větší nároky než tomu bývalo dříve. Jako by se nic nezměnilo – ani teplota, ani srážky, kvalita půdy, poznatky o životním prostředí, nárůst počtu obyvatel, zkušenosti z urbanizace krajiny a kolonizace krajiny, … Proč napřed neprovedeme nové komplexní zmapování potřeb krajiny a obyvatel?

    Dokumenty „Revitalizační opatření v k. ú. Nový Malín“:
Textová zpráva
Mapa
Výsadba zeleně
Vzorový řez hrází
Z příloh k textové zprávě chybí dokument „Zasakovací průleh (půdorys, pohled, řez)“, který na OÚ nebyl k nalezení

    Dodatek:
Stále  nic? Stále  nic! Od 14.VZZO uplynul již téměř měsíc a na stránkách OÚ Nový Malín nebyl vyvěšen ani slíbený materiál od pana Václava Brtny, tj. Revitalizační opatření v k. ú. Nový Malín, vypracovaný v roce 1996 (dále plán) ani zápis z jednání ZO. Nedalo se tedy nic dělat. Pokud jsem chtěl, abychom my, občané Nového Malína, mohli nahlížet do plánu a seznámit se s tím, co chce vedení v obci postupně realizovat, musel jsem si plán na OÚ půjčit a vložit jej na stránky Zdravé obce. Přeji Vám pěkné počtení.

Jiří Schubert

Zpět