RN č. 4 a současnost

26.08.2017 00:00

     Jsem rád, že se nám opět připomenul Ing.Brtna (příspěvek z 24. 8. s názvem "Parčík" -  https://zazdravouobec.webnode.cz/discussion/?tid=200000009&mid=200002738). Protože se výslovně zmiňuje o mé osobě i RN č.4 a apeluje na to aby, cituji: "Prosím tedy ty, co zde anonymně napadají práci druhých, aby se sami zamysleli, co mohou ve svém okolí zlepšit a něco pro to udělali."

     Já se hluboce zamyslel 2. srpna kolem 19té hodiny, kdy se na Nový Malín snesl bohatý lijavec a asi hodinu vydatně pršelo.

     Vzal jsem foťák a pořídil snímky lokality RNč.4, přesněji jsem zachytil, co se děje s vodou v jejím okolí. Zatímco  z polí osázených žitem vedle RN č. 4 "valila" voda odnášející humus a živiny do prostoru POD plánovanou retenční nádrží, tak z "bezejmenného levostranného vodního přítoku Malínského potoka", tedy z lesíka, nevytékalo NIC.

     V plné míře se tedy naplnilo to, co spolek Zdravý Malín uvedl jako námitky v územním řízení k RN č.4:

  1. RN vůbec neřeší zadržování vody z přilehlého území
  2. Lesík (kam starosta hodlá vrazit RN) funguje jako obrovská nasákavá houba díky své unikátní struktuře = zvodnělé podloží v kombinaci s nasákavou lesní půdou

     Protože tvrdím pouze to, co lze dokázat, prosím podívejte se na přiloženou fotodokumentaci

1)
První dva snímky (a, b) dokládají, že suchá a zhutněná půda osázená obilím nedokáže zadržet cenné vodní srážky, které tak z krajiny utečou


Snímek a)


Snímek b)

2)
Snímek c) dokládá, že pod propustkem odtéká pouze voda z polí


Snímek c)

3)
Poslední snímek d) ukazuje stav pod ČOV na dolním konci obce - díky zastavěným plochám v obci a zhutněné půdě v bezprostředním okolí obce nám to nejcennější -voda- bez užitku "mizí před očima".


Snímek d)

     Na nařízeném jednání k RN č. 4 na odboru výstavby (koná se 4. 9. 2017) požádáme, aby fotodokumentace byla založena do správního spisu jako doplnění k našim námitkám.

     Obecně pak veřejně kritizuji zabedněnost starosty a jeho melody boys. V roce 2020 končí financování ČR z EU.
Ve státní pokladně se zatím povalují miliardy, po kterých stačí pouze natáhnout ruku určené na zadržování vody v krajině a ochraně proti suchu.

     Nový Malín mohl být ukázkovou příležitostí jak stáhnout každoročně desítky mil. Kč v rámci ZPRACOVANÝCH A PODANÝCH projektů.
Psal jsem o této možnosti, apeloval na starostu, mluvil na ZO.
Zcela zbytečně - musíme přece řešit Flanderkovi, kupovat barák v centru obce, stavět chodníky připomínající vzletové dráhy, soudit se s občany a tajit vše možné před veřejností.

Miroslav Vinkler

Zpět