Stromy v naší obci

21.12.2015 22:25

     Již to je skoro čtrnáct dní, co bylo během jednoho dne rychle pokáceno v naší obci třináct smrků ztepilých, rostoucích léta za zdravotním střediskem. Bez velkého zvažování, bez porady s dendrology,.. který strom ponechat a který je natolik špatný, že je nezbytné ho skácet. Soudě však podle pařezů, stromy byly vesměs zdravé. Tvořily krásné stromořadí, stálezelené, neprosychající. Dlouhá léta zcela plnily svůj funkční a estetický význam. Pochopitelně, chcete-li kácet, musí se to zdůvodnit. Ovšem uvedené důvody byly poměrně vágní a zpochybnitelné ( možná kolize s el.vedením, v důsledku chybně provedených ořezů v minulosti známky zatékání s možnou hnilobou, stínění, atd.).
     Je zarážející, jak se chováme v době výrazných klimatických změn na planetě. V době, která přináší stále více úmorná sucha a vedra, kdy ubývá spodních vod, sněhu, kdy zcela nepromyšleně zastavujeme stále víc a víc krajinu lidskými sídly, čili ničíme půdu i prostor pro rostlinstvo a zvěř, kdy otravujeme vzduch výfukovými plyny aut ….  Jako bychom nevěděli, že každý strom pohlcuje prach a okysličuje ovzduší a naopak absorbuje oxid uhličitý. Stromy pro nás pracují nevídaným způsobem, skýtají potřebný stín a vlhkost, ochranu ptákům a dalším živočichům. Stromů je zapotřebí na planetě jako soli !  Donedávna silničáři způsobili bezuzdným kácením alejí podél silnic veliké škody, které se nyní usilovným sázením mladých alejí budou jen velmi pomalu napravovat.  Proč musí člověk nejdříve ničit, než si uvědomí, že chybil ?  
    Lidé byli ohromeni, šokováni, zaměstnanci zdravotního střediska nebyli ani vyzváni vyjádřit se k chystanému kácení stromů. Přitom ty stromy měly prvenství, rostly tam dávno před námi.
    Dřevo bylo hbitě odvezeno k Ekologickému ústavu v Mladoňově, aby bylo čím topit. Ústav, jenž má za úkol rozvíjet ekologické myšlení a chování, to je výsměch. Jak se ale pak má mladá generace na nás dívat, co si má o nás vlastně myslet ??

MUDr. Zuzana Čajková

Zpět