Syndrom mocenské pýchy – zpupnost z povolání

21.02.2016 00:00

    Web "Příznaky a projevy" zveřejnil článek „Syndrom hybris, syndrom mocenské pýchy – příznaky, projevy, symptomy“ MUDr. Michala Šnajdra. Dr. Šnajdr se v článku odkazuje na práci britského politika a psychiatra Davida Owena.
    Syndrom hybris charakterizuje jako „nemoc z povolání“. Příčinou nemoci je vznik závislosti na moci. Je-li jedinec moci zbaven, syndrom obvykle odeznívá.
V článku jsou také jmenováni politici, kteří podle Owena syndromem trpěli.
Dr. Šnajdr upozorňuje, že léčba syndromu, podle Owena, spočívá v odnětí mocenských funkcí a spoluprací s psychologem, psychoterapeutem, atd. Owen také  doporučuje informovat o této nemoci, aby ji veřejnost sama dovedla, např. na politicích, rozpoznat a kontrolovat.
    V článku MUDr. Šnajdra následuje výčet projevů nemoci. Např. „neschopnost měnit směr politiky, protože by k tomu bylo nutné přiznat chybu“.

    Na závěr si tedy zbývá položit otázku: „Jsme svědky tohoto syndromu i v naší obci?“ Pokud si odpovíme kladně, potom také z článku víme, jak tuto nemoc léčit.

Odkazy:
https://www.lorddavidowen.co.uk/hubris-syndrome/
https://www.novinky.cz/zena/styl/256322-jak-nemoci-vudcu-menily-beh-dejin.html
https://www.priznaky-projevy.cz/psychiatrie-sexuologie/syndrom-hybris-syndrom-mocenske-pychy-priznaky-projevy-symptomy
David Owen: Nemocní u moci (kniha)

Zpět