Tak se nám bude měnit územní plán

31.10.2015 02:00

    Jak jste si jistě všimli, 5. VZZO schválilo, že se pořídí změna územního plánu. Máme se na co těšit. Obecně to je proces dlouhý a náročný. Pro množství jednání na nejrůznějších úrovních je také dost nepřehledný.
    Možná si ještě pamatujete, jak probíhalo vypracování a schvalování územního plánu v minulém a předminulém volebním období. Na mě to působilo jako „vložit do plánu co nejvíce ploch k zastavění a o zbytku, včetně zeleně, nepřemýšlet“. Do toho se ještě míchalo neinformování o záměrech a výsledcích proběhlých jednání. Personální složení vedení obce se od té doby moc nezměnilo.
    Územní plán má být nástrojem pro porozumění a objevení nádhery a možností krajiny kolem nás! Když už nám ten proces změny územního plánu koalice nastartovala, zkusme se každý podle svých možností do toho zapojit ať vyjde pozitivní výsledek.
    Na stránkách ZZO se v rámci našich možností do procesu také zapojíme. Pokusíme se vnést trochu světla do neprůhledných vod jednání. Uvítáme Vaše náměty, které jistě pomohou.

Jiří Schubert

Zpět