Upozornění pro občany Malína

04.08.2016 00:00

Pan Faltus ve spojení s panem starostou se rozhodli sami o své vůli, bez souhlasu ZO, změnit a upravit vyhlášku, která upravuje odpadové hospodářství v naší obci. Text vyhlášky zde. Text rozhodnutí zde. Provozní řád sběrného dvora obce Nový Malín zde.

Některé druhy odpadu omezili množstvím, nebo zpoplatněním či časovým horizontem dodávek. Jelikož se jedná o protiprávní jednání, v rozporu s vyhláškou, projednal jsem věc telefonicky s panem starostou, upozornil jsem ho na protiprávní jednání. Výsledkem byl slib, že se do dalšího zasedání ZO bude postupovat dle platné vyhlášky, tedy zdarma a bez omezení.

Prosím občany, aby mne kontaktovali v případě, že budou omezováni množstvím, či zpoplatněním, a to na adresu  drumetal@seznam.cz.

Do dalšího ZO si jistě pan Faltus s panem starostou připraví řádnou ekonomickou rozvahu k fungování sběrného dvora. Jedná se o celkové náklady s odpady, které vznikají PNM. Jak jistě všichni víte, z rozpočtu obce jde na provoz sběrného dvora nemalá finanční částka, která je dále podepřena příjmem za prodej papíru, železa, skla, plastů, ... Pokud dojde k vyčíslení ztráty PNM, dojdeme k novému řešení... Navýšíme jako obec částku pro PNM, nebo objemy omezíme, nebo zpoplatníme. Každý občan si dokáže představit, co se pak bude dít po okrajích cest, na krajích lesů... černé skládky...

Jsem sám zvědav, jak se rozpadající koalice v Malíně s tímto vyrovná. 

Langer

Zpět