Zastupitelstvo – jak se volil starosta, místostarosta, radní a členové výborů

12.11.2014 22:30

    Nejprve se hlasovalo, jestli se bude volit tajně starosta, místostarosta a Rada obce. Tajná volba odhlasována. První se volil starosta. Jediný kandidát – pan Felkl. Člověk, který bydlí v Malíně asi rok, zná jej pár sousedů a všichni stavebníci poslední doby znají jeho podpis z úředních listin Stavebního úřadu v Šumperku. Volba starosty dopadla, jak jinak, zvolením pana Felkla v poměru 12:3. Následoval proslov nového starosty. Prohlásil v něm, mimo jiné, i něco ve smyslu, že bude dobrým starostou a snad bude dobrým starostou i pro ty tři, kteří jej nevolili. Pak se volil místostarosta – jediný kandidát – pan Minář. To se dalo čekat, byl zvolen. První radní – navržena paní Straková-Tylová a  J. Schubert. Zvolena paní Tylová, to se dalo čekat. Druhý radní – navrženi pan Smolicha a J. Schubert. Zvolen pan Smolicha. Třetí radní – navržena paní Novosadová a J. Schubert, zvolena paní Novosadová. Závěr – Nový Malín má v Radě tři Lidovce a dva „Nestraníky“.
    Po Radě se volil Finanční a Kontrolní výbor. Sdružení Za zdravou obec (ZZO) navrhlo, aby výbory měly pět členů. Přehlasováno, zůstaly tříčlenné. ZZO navrhlo, aby se výbory volily veřejně. Tajná volba pouze zdržovala, „koalice“ stejně jela podle naučeného scénáře. Přehlasováno, volilo se tajně. Dopředu domluvené se záměrně protahovalo … a lidé odcházeli domů.
    Nejprve se volil Finanční výbor. Lidovci navrhli za předsedu pana Vranu. Zdravá obec  J. Schuberta. Zvolen pan Vrana. Druhým členem navržena paní Budinová a  J. Schubert – jak jinak, zvolena staronová paní Budinová. Třetím členem navrženi pánové Faltus a Boucký – jak jinak, zvolen pan Faltus. Sečteno a podtrženo, Finanční výbor, jediná účinná kontrola činnosti malínské vlády, zůstala opět v rukou jí samotné. Pan Minář Finanční výbor nehodlá pustit z rukou. Asi ví proč.
    Kontrolní výbor – jako předseda navržen a zvolen jediný kandidát – pan Pospíšil. Druhý člen Kontrolního výboru – navrženi pánové Ostravský a Podhajský. Jak jinak – vyhrál pan Ostravský. Třetí člen navržen pan Schlemmer a paní Novosadová. Tu navrhlo sdružení ZZO. Kandidatura paní Novosadové byla přijata! Tolik jsme si slibovali, že paní Novosadová z Kontrolního bude kontrolovat paní Novosadovou z Rady a Zastupitelstva. Nevyšlo, vyhrál pan Schlemmer, sběratelka funkcí (Rada a Osadní výbor) nebyla zvolena.
Jiří Schubert
 

Zpět