14. Marie Langrová

14. Marie Langrová

    Absolventka průmyslové železniční školy. Povolání - výpravčí ČD.
    Kandiduji s úmyslem:
1) Omezit výstavbu nových domů, zachovat ráz poklidné vesnice aby se nestala obcí s 5.000 obyvateli a nadměrným provozem na silnici.
2) V bočních uličkách vybudovat zpomalovače provozu z důvodu bezpečnosti.
3) Provést vyčištění místního potoka z důvodu opakujících se záplav.