7. Dagmar Koverdynská

7. Dagmar Koverdynská

    V letech 1965 až 1970 studovala na Filozofické fakultě v Olomouci výtvarný obor s češtinou. Od roku 1970 učila na gymnáziu v Šumperku. O rok později se přistěhovala do Nového Malína. V roce 1975 odešla na mateřskou dovolenou a pak postupně se třemi dětmi zůstala několik let v domácnosti. V té době pobývala i s dětmi dva roky na Kubě (do 1980) a později dva roky v Mongolsku jako doprovod manžela v geologických expedicích. Po návratu (1988) pracovala dva roky jako lesní dělnice. Od roku 1989 byla umělecky činná jako řezbářka a ve svobodném povolání zůstala až do odchodu do důchodu v roce 2003.
    Proč kandiduji? Žiji v Novém Malíně a chci, aby tato obec i nadále zůstala vesnicí a ne přelidněným sídlištěm. Též chci podporovoat vnitřní rozvoj obce.