Vyhodnocení dotazníku
„Pokud by obec vlastnila dům u kostela, č.p. 123, co by v něm mělo být?"

Redakci bylo k 4. červnu 2017 19:00 doručeno 32 odpovědí na dotazník. V obci Nový Malín je trvale přihlášeno 100 krát více obyvatel, nelze tedy dělat unáhlené závěry, ale každopádně se je třeba nad odpověďmi zamyslet. Lidé, kteří odpovědi poslali, se o obec zajímají a jejich odpovědi je třeba brát vážně. Proto bude vyhodnocení posláno i na Obecní úřad Nový Malín.

Odpovědi na otázky typu ano/ne

Pokud se někdo rozhodl odpovědi na dotazník odeslat, musel na otázky typu ano/ne odpovědět. Rozložení odpovědí dopadlo následovně:

Měly(a) by být v domě …

ano

ne

nelze říci jednoznačně

sociální byty?

 4

25

3

obchody?

26

 3

3

restaurace?

18

 6

8

společenské místnosti?

20

 8

4

 

Měl by být v domě …

ano, výhradní

ano, využitelný ostatními

ne, pouze sdílený

nelze říci jednoznačně

prostor pro hasiče

5

14

10

3

 

Odpovědi na otázky typu popis

Pro odeslání dotazníku nebylo nutné na otázky odpovědět. Přesto považujeme odpovědi za velice důležité, protože mohou ukázat nové způsoby využití či myšlenky, které se ještě neobjevily.

Jaké obchody by byly podle Vás nejvhodnější?

Na otázku došlo 14 odpovědí. Lze k nim však přiřadit i 5 odpovědí na otázku „Další využití domu. Jaké?“.

Odpověď

Počet odpovědí stejného obsahu

Cukrárna, kavárna

6 (z toho 5 jako odpověď na „Další využití“)

Zachovat stávající / Současný stav/ Zachovat masnu, večerku

5

Nechat večerku

2

Masna

2

Smíšené zboží, příp. masna

1

Masna, večerka – hospoda

1

Dle nabídky/poptávky trhu. Nejhezčí by byla prodejna místních potravin

1

Ty co tu nejsou

1

 

K jakým účelům mají společenské místnosti sloužit? Jak mají být vybavené? (počet místností, velikost, ...)

Na otázku došlo 8 odpovědí. Každou odpověď uvádíme samu za sebe, nelze je kumulovat.

Odpověď

Matky s dětmi, věřící, seniory, pro všechny co se nemají kde setkávat.

Důchodci, matky s dětmi, kavárna.

Kroužek pro děti.

Skauti, hasiči a další malínské spolky.

Zázemí pro ostatní spolky, prostory pro pořádání kulturně/společenských akcí; pořádat zasedání

zastupitelstva obce v knihovně je trestuhodné!

Pro potřeby zájmových organizací a občanů obce.

Setkávání občanů, schůzky spolků, atd.

Ke kulturnímu vyžití.

 

Další využití domu. Jaké?

Na otázku došlo 13 odpovědí.

Odpověď

Počet odpovědí stejného obsahu

Kavárna, cukrárna, prodej zmrzliny. Něco příjemného k posezení, k pozvání návštěvy apod.

5

Rozhodně ne sociální byty, už teď to tam okupují opilci z bytů p. Pospíšila

1

Možná by bylo nejlevnější zbourat, z materiálu dokončit cestu za školou a zbytek vyvézt do bývalé pískovny. Ale vážně - využít spíše jako společenský dům, sociální byty na náměstí nejsou dobrým řešením

1

Ponechal bych nájemní byty, nebo prodej do osobního vlastnictví

1

Muzeum.

1

Hlavně ne socia…

1

Dům by obec neměla vlastnit, obec má prostory na Provozní (+ dům co bude nyní přikupovat pod Provozní) na obecním úřadě, Sokolovnu, kulturní dům v Mladoňově a dům UEV. Peníze by se měly investovat do Sokolovny dřív než spadne.

1

Byla to unáhlená koupě, bezhlavé řešení finančních problémů majitelky vedením obce. Tento starý dům má zhruba poloviční tržní cenu, než za jakou byl koupený.

1

To je věc majitele. Obec tu není od toho, aby soukromým majitelům řešila využití jejich domu. Další sociální byty rozhodně nepotřebujeme, protože těch máme v obci poměrně dost a zcela zřejmě nejsou ani tak využité, protože nás před jejich prázdnotou musí již mnoho let zachraňovat zaměstnanci Provozní.

1

 

Závěr

V dotazníku a předcházející anketě se nezanedbatelná část vyjádřila, že by Obec dům č.p. 123 neměla vlastnit. V anketě to bylo 34% ku 45%, kteří si myslí, že obec by dům vlastnit měla:

V dotazníku vyjádřili 2 lidé jasný nesouhlas s koupí domu a třetí skrytý, když do komentáře k otázce „Další využití domu. Jaké?“ napsal,  že soukromým majitelům by se nemělo nařizovat co bude v jejich domě.
Celkem jasně v odpovědích zaznělo, že lidé sociální byty v domě v centru obce nechtějí (proti se vyslovilo 25 z 32 odpovědí).
Naopak je zájem o obchody (pro se vyslovilo 26 z 32).
Tak jasné to již není s restaurací (pro se vyslovilo 18 z 32). Jsou zde však jasné požadavky na cukrárnu/kavárnu či jiné zařízení, nedá se vyloučit ani restaurace, kde by bylo příjemné prostředí a dalo se posedět i s návštěvou. Někteří poukazují na množství restaurací v Malíně, a tedy nevidí potřebu mít ji ještě v domě vlastněném obcí, jiní naopak argumentují potřebou kultury prostředí, které se jim ve stávajících zařízeních pravděpodobně nedostává.
Společenské místnosti lidé v domě chtějí. Především v nich očekávají příležitost k setkávání a někdo dokonce napsal ke kulturnímu vyžití. Asi nevědomky naráží na velký dluh obce v otázce sociálního pilíře – lidé potřebují prostory, kde by mohli rozvíjet své potřeby setkávat se s jinými v neutrálním a přitom soukromém prostředí (ve smyslu účastní se jen vybraný okruh lidí, ne jak v restauraci). Je zajímavé, že se nikdo nevyjádřil k vybavení takových společenských místností. Dá se však domyslet, že lidé automaticky předpokládají, že si budou moci dojít na WC a uvařit kávu, čaj, mít dostupnou zásuvku nebo se připojit na internet. Skupinami, které se cítí nenaplněny ve svých potřebách prostor, se ukazují matky s dětmi, děti, senioři, hasiči a další.
Mnozí také chtěli, aby současně fungovaly obchody či restaurace a společenské místnosti. Technickým řešením by pak bylo místo některých bytů udělat společenské sály. Ne tedy, jak se říkalo na jednání zastupitelstva, že přízemí bude využíváno komerčně a v 1. a 2. patře budou byty.

Zpracovala redakce

Průzkum veřejného mínění o domu č.p. 123

Na 12. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Nový Malín, konaného dne 24. dubna 2017, byl projednáván bod „Koupě nemovitosti č.p. 123 v Novém Malíně“.

Byla přijata dvě usnesení:
1) ZO schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na koupi nemovitosti dle textu, který je tam vyvěšený (na promítacím plátně byl text důvodové zprávy), která bude řešit následující body: existenci stávajících nájmů, výmaz zástavy a existenci předkupního práva. Ve výši 5.5 mil. Kč od p. D.
2) ZO schvaluje pořízení úvěru ve výši 5,5 mil. Kč. za účelem koupě nemovitosti čp., jak je to předepsáno, 123 podle jednotlivých bytových jednotek.

Bylo hlasováno ještě o dvou dalších návrzích usnesení, ale žádné z nich nebylo přijato:
3) ZO schvaluje zpracování projektu na zpracování PD na sociální bydlení, které bude realizováno i v případě neobdržení dotace.
4) Náměty na využití domu předloží Rada obce na příštím jednání Zastupitelstvu obce a Zastupitelstvo obce rozhodne o využití.

Náměty na využití domu předloží Rada obce na příštím jednání Zastupitelstvu obce a Zastupitelstvo obce rozhodne o využití.

Více zde: https://zazdravouobec.webnode.cz/news/obec-chce-koupit-dum-u-kostela-aneb-jedno-tema-jednani-malinskeho-zastupitelstva/

Jak je vidět, záměrem vedení obce je držet rozhodování o dotacích a o využití domu pod pokličkou. Sdružení Za zdravou obec však s tímto nesouhlasí a je přesvědčeno, že do koupě a využití domu má co mluvit i veřejnost. Proto Vám předkládáme několik otázek, na něž bychom rádi znali Vaši odpověď.

Anketa

Jste pro, aby obec měla ve vlastnictví dům č.p. 123?

Celkový počet hlasů: 30

Dotazník

Pokud by obec dům vlastnila, co by v něm mělo být?