Poznámky k jednání zastupitelstva o návrhu změnit územní plán (ÚP)

31.10.2015 01:04

    Na úvod jednání o ÚP se vedení obce snažilo přítomné přesvědčit, že není potřeba vyhodnotit dosavadní zkušenosti s územním plánem. Podle stavebního zákona se však má minimálně jednou za 4 roky schvalovat zpráva o uplatňování ÚP v uplynulém období. Její součástí je mimo jiné i zajímavý bod, který odůvodňuje, zda je nebo není vhodné vytvářet další zastavitelné plochy. Podkladem je i statistika počtu zastavěných a volných stavebních parcel a demografický růst regionu.
    Vedení obce si zaslouží pochvalu, že zastupitelům, byť po urgenci, poslalo seznam dosavadních žádostí o změnu zastavitelných ploch. Bez pochvaly však je, že nechtělo, abychom se o pozemcích bavili, ale samo je použilo jako „důkaz“, že ve změně nepůjde o přidávání velkých ploch k zastavění. Vždyť těch změn je málo a jsou to malé plochy a už měly být vlastně zařazeny ve stávajícím ÚP.
    Pan Minář si z přítomných udělal dobrý den, když nejprve připustil, že by mezi lidmi jednajícími za obec s úřady a projektantem mohl být i někdo jiný než on a jím určení, ale pak to popřel.  Nezapůsobilo ani dobře, když na přímou otázku, zda je vedení ochotno poskytovat aktuální informace o průběhu, hlavně o stavu žádostí na změnu, mlčeli nebo mluvili vyhýbavě. Jen snad paní Tylová připustila, že by něco poskytnout mohli, alespoň zastupitelům, že by nějaké informace poslali mailem.
    Za zmínku také stojí jak pan Schlemmer, který jednání zastupitelstva vedl, „bojoval“ s panem Hovancem o slovo. Nejprve mu udělil slovo a pak, když pan Hovanec mluvil minutu a tři čtvrtě o zkušenostech ze schvalování ÚP v letech 2010 a 2011, jej přesvědčoval, že již mluví tři minuty a jednací řád mu víc nedovoluje. Pan Hovanec svůj příspěvek musel ukončit a nepomohla mu ani obhajoba, že na slovo k územnímu plánu čekal přes tři hodiny (jednání ZO bylo velice dlouhé).

Jiří Schubert

PS
Pro porovnání tohoto článku se skutečností se podívejte na přepis jednání.

Zpět