Novinky

14. VZZO - Pozemek na výstavbu RN č.3

23.09.2017 00:00
Na 14. VZZO (27.9.2017) se bude jednat o koupi části pozemku p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín od Města Šumperk na výstavbu retenční nádrže RN 3 Předkládáme nekomentované texty a obrazové přílohy, které zastupitelé k tomuto bodu obdrželi. Situační plán: RN3-SituacniPlan.pdf (1536734) Majetkoprávní odbor...

14. VZZO - Revitalizace hřbitova v Novém Malíně

23.09.2017 00:00
Na základě žádosti pana Langera byl zastupitelům rozeslán plán revitalizace hřbitova v Novém Malíně. Revitalizace hřbitova, půdorys - pd-hrbitov-chodnikyc.pdf (507868) Z usnesení posledních zasedání rady obce se hřbitova týkalo: 11/40/2017 Rada obce schvaluje cenovou nabídku na zpracování...

14. VZZO - Studie stavebních úprav domu u kostela čp. 123

23.09.2017 00:00
Na 14. VZZO (27.9.2017) se bude jednat o koupi části pozemku p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín od Města Šumperk na výstavbu retenční nádrže RN 3 Předkládáme nekomentované texty a obrazové přílohy, které zastupitelé k tomuto bodu obdrželi. Situační plán Více zde:...

RN č.4 - protokol o ústním jednání

04.09.2017 00:00
Dne 04.09.2017 na odboru výstavby Městského úřadu v Šumperku proběhlo ústní jednání na téma "projednání námitek, vznesených v průběhu územního řízení k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Retenční nádrž č. 4 (malá vodní nádrž) na bezejmenném levostraném přítoku Malínského...

RN č. 4 a současnost

26.08.2017 00:00
     Jsem rád, že se nám opět připomenul Ing.Brtna (příspěvek z 24. 8. s názvem "Parčík" -  http://zazdravouobec.webnode.cz/discussion/?tid=200000009&mid=200002738). Protože se výslovně zmiňuje o mé osobě i RN č.4 a apeluje na to aby, cituji: "Prosím tedy ty, co...

Námitky spolku Zdravý Malín ve věci stavby retenční nádrže č.4

17.07.2017 00:00
Spolek Zdravý Malín, z.s. zaslal odboru výstavby MěÚ Šumperk námitky ve věci stavby retenční nádrže č.4. Kompletní dokument je dostupný z de.

Obec nám před očima prodělává statisíce

28.06.2017 00:00
Zastupitelům obce byl mezi body navrženými na 13. VZZO doručen i majetkoprávní bod 2h). Pro závažnost tohoto bodu si dovoluji převzít důvodovou zprávu a návrh usnesení k tomuto bodu tak jak došly z Obecního úřadu Nový Malín: Důvodová zpráva ZO na svém 7. VZZO konaném dne 28. 1. 2016...

Žádost spolku Zdravý Malín projednat na VZZO záležitosti nepovoleného skládkování

22.06.2017 00:00
Dne 21.6. dorazila do mailových schránek malínských zastupitelů žádost spolku Zdravý Malín, aby se na 13. VZZO (koná se 29.6.2017) projednal dopis následujícího znění:   Obecní zastupitelstvo OÚ  Nový Malín Nový Malín 21. 6. 2017 Věc : žádost spolku Zdravý Malín, z.s., dle rozhodnutí...

Na území CHKO se běžně stavět nemůže

20.06.2017 00:00
A v Novém Malíně se může? Povinností člověka je být dobrým hospodářem na tomto světě. Dobře spravovat věci lidské. Chránit přírodu. Pečovat o krajinu. V Novém Malíně se opět svévolně (= vědomé porušení zákona) zasíťovala část lukrativní krajiny  na území CHKO Jeseník. Stavbu provedla obecní...

RN č. 4 ANO nebo NE ?

02.02.2017 16:58
Text v PDF Obrazová příloha Necháme je zničit retenční nádrží č.4? Úvodem je zapotřebí sdělit, že návrh stavby je pouze jedním z celé řady opatření  vyprojektovaných v minulosti r. 1996, Ing.Václav Brtna, pod názvem „ Revitalizační opatření v obci Nový Malín“. Některá byla...