Novinky

Jak koalice zachází s pravdou.

26.03.2019 00:00
   Na 3. veřejném zasedání zastupitelstva obce (VZZO) vznesla zastupitelka, paní Ondráčková, námitku proti zápisu z 2.VZZO. Konkrétně se jednalo o nesouhlas s popisem průběhu projednávání bodu 3a) – „Návrh rozpočtu obce Nový Malín na rok 2019“ a bodu 4b) – „Poskytnutí informací...

Otevřený dopis panu Mgr. Marku Štenclovi, starostovi obce, ve věci zveřejňování data uzávěrky Malínských novin

14.11.2018 00:00

Prohlášení přednesené panem Bouckým na 1. VZZO po volbách do orgánů obce

09.11.2018 00:00
     Opozice se shoduje ve všech svých třech subjektech, že ctí a respektuje vykonání komunálních voleb a akceptuje rozložení sil, které tito lidé vytvořili. Nemůžeme sami za sebe být plně spokojeni s výsledky povolebních vyjednávání, která nereflektují poměrný volební...

Co by měli obyvatelé Nového Malína vědět

28.10.2018 00:00
   Před pěti lety jsme s mojí paní založili Malínské aleje, z.s. za účelem péče o aleje kolem vesnice.    Po setkání s panem Ing. Miroslavem Vinklerem, s paní Ing. arch. Michaelou Šťastnou a panem Ing. arch. Gorazdem Balejíkem jsme se rozhodli rozšířit oblasti...

Prohlášení MUDr. Čajky

08.10.2018 00:00
   Vážení občané, 33 let žiji v Novém Malíně a vždy jsem zastával myšlenku potřeby dobrého života v obci. Ať už tím, že jsem pro vás 32 let pracoval jako praktický lékař, či nyní svou podporou myšlenek Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Vaše hlasy mne v obecních volbách...

Soupis, nikoliv vyčerpávající, práce ZZO ve volebním období 2014-2018

04.10.2018 00:00
Předložili jsme podněty k chystané změně č. 1 ÚP. Požadovali jsme vytvořit strategický plán obce s jasnými vizemi směřování vývoje Nového Malína. Žádali jsme, aby obec zavedla službu občanům – svoz bioodpadu, kompostéry. Především pro spoluobčany, kteří mají ztížené podmínky odvézt si...

Další doklady o aroganci moci stávajícího vedení úřadu v Novém Malíně.

03.10.2018 00:00
V příloze naleznete doklad smutné skutečnosti. Vedení obce neodpovídá na dotazy (ani když  mu to nařizuje zákon). Toto mlčení nasvědčuje, že pravdivé odpovědi by pro vedení nebyly...

Otevřený dopis pro předsedu místní organizace KDU ČSL v Novém Malíně

01.10.2018 00:00
Pane předsedo, sděluji Vám a straně Lidové svůj názor, jako dlouholetý kandidát a zastupitel za Lidovou stranu, na odvolání starosty na 3. veřejném zasedání  OZ dne 4.5.2015        Způsob odvolání starosty, který byl členem koalice a kandidátem za KDU ČSL, byl proveden...

Kam jsme se posunuli ve vývoji ?

30.09.2018 01:00
    Dějiny lidstva jsou dějinami válek, bojů, utrpení, tahanic kdo z koho, podezírání, vražd, upalování,  křižování, násilí všeho druhu, epidemií nemocí a četných katastrof, zániků jednotlivých civilizací…..      Co se stalo v roce 2012, kdy dle...

Vedení obce ignoruje občany

30.09.2018 00:00
V příloze je dokument demonstrující, že OÚ Nový Malín již rok neodpovídá na dotazy tazatele. Doporučujeme Vám, abyste si sami přečetli jak je OÚ k občanům "vstřícný". Odkaz na dokument redakce