Novinky

Prohlášení MUDr. Čajky

08.10.2018 00:00
   Vážení občané, 33 let žiji v Novém Malíně a vždy jsem zastával myšlenku potřeby dobrého života v obci. Ať už tím, že jsem pro vás 32 let pracoval jako praktický lékař, či nyní svou podporou myšlenek Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Vaše hlasy mne v obecních volbách...

Soupis, nikoliv vyčerpávající, práce ZZO ve volebním období 2014-2018

04.10.2018 00:00
Předložili jsme podněty k chystané změně č. 1 ÚP. Požadovali jsme vytvořit strategický plán obce s jasnými vizemi směřování vývoje Nového Malína. Žádali jsme, aby obec zavedla službu občanům – svoz bioodpadu, kompostéry. Především pro spoluobčany, kteří mají ztížené podmínky odvézt si...

Další doklady o aroganci moci stávajícího vedení úřadu v Novém Malíně.

03.10.2018 00:00
V příloze naleznete doklad smutné skutečnosti. Vedení obce neodpovídá na dotazy (ani když  mu to nařizuje zákon). Toto mlčení nasvědčuje, že pravdivé odpovědi by pro vedení nebyly...

Otevřený dopis pro předsedu místní organizace KDU ČSL v Novém Malíně

01.10.2018 00:00
Pane předsedo, sděluji Vám a straně Lidové svůj názor, jako dlouholetý kandidát a zastupitel za Lidovou stranu, na odvolání starosty na 3. veřejném zasedání  OZ dne 4.5.2015        Způsob odvolání starosty, který byl členem koalice a kandidátem za KDU ČSL, byl proveden...

Kam jsme se posunuli ve vývoji ?

30.09.2018 01:00
    Dějiny lidstva jsou dějinami válek, bojů, utrpení, tahanic kdo z koho, podezírání, vražd, upalování,  křižování, násilí všeho druhu, epidemií nemocí a četných katastrof, zániků jednotlivých civilizací…..      Co se stalo v roce 2012, kdy dle...

Vedení obce ignoruje občany

30.09.2018 00:00
V příloze je dokument demonstrující, že OÚ Nový Malín již rok neodpovídá na dotazy tazatele. Doporučujeme Vám, abyste si sami přečetli jak je OÚ k občanům "vstřícný". Odkaz na dokument redakce

Manuál pro členy okrskových volebních komisí pro volby do obecního zastupitelstva volební obvod obec Nový Malín

12.09.2018 00:00
NÁVRH PRAVIDEL PRO ORGANIZACI PRÁCE OVK, předložený k projednání na úvodním zasedání OVK Datum: 12. 9. 2018 MANUÁL pro členy okrskových volebních komisí pro volby do obecního zastupitelstva volební obvod obec Nový Malín S odkazem na příslušná ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do...

Chytli jsme Josefa u lži a to veřejně!

07.09.2018 00:00
Toto vyvěsil na stránky obce jako usnesení z 57. zasedání RO (konalo se 28.8.2018): https://novymalin.cz/download/30631 Výňatek z usnesení týkající se předvolební kampaně v obci: 03a/57/2018 Rada obce schvaluje vydání speciálního čísla Malínských novin ke komunálním...

Pan Minář si z Obecního úřadu udělal soukromou firmu a z úřední pošty poštu soukromou

16.05.2018 00:00
    V pondělí 14. května 2018 v 16:30 přišli na Obecní úřad čtyři lidé - žadatelé. Chtěli si vyzvednout dokumenty, které jim po právu náleží. Ačkoliv požadavek na vydání dokumentů byl kompetentnímu orgánu obce, starostovi Minářovi, znám dostatečně dlouhou dobu dopředu, dokumenty...

Zrušení železničního přejezdu v KÚ Nový Malín

15.05.2018 00:00
    Na úřední desce Nového Malína (https://novymalin.cz/download/28088) se objevilo „oznámení o zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu“. Měli by zbystřit především zemědělci.     Jedná se o zrušení železničního přejezdu P4235 v km 39.058 na trati Šternberk –...